הפסקת הריון

הפסקת הריון יזומה בישראל מבוצעת לפי החוק ועל מנת לבצע אותה יש צורך לעבור ועדה להפסקת הריון.

הועדה להפסקת הריון מורכבת על פי חוק משלושה חברי ועדה – רופא או רופאה מומחים בתחום המיילדות וגניקולוגיה, רופא או רופא מומחה נוסף ועובדת סוציאלית. כמו כן על פי חוק בועדה חייבת להיות לפחות אישה אחת.

המקרים בהם ניתן להפסיק הריון באופן יזום:

כאשר לאישה טרם מלאו שבע עשרה שנים

 • כאשר האישה אינה נשואה או שהיא נשואה וההריון הוא לא מבעלה.
 • כאשר לאישה מלאו ארבעים
 • כאשר ההריון הוא כתוצאה מאונס או גילוי עריות
 • כאשר בדיקה רפואה אישרה בוודאות שלעובר יש מום גופני
 • כאשר ההריון יכול לסכן את האישה מבחינה פיזית או נפשי

אם האישה עומדת באחד מהתנאים האלה היא יכולה לגשת לועדה להפסקת הריון, לא תאושר הפסקת הריון בועדה כאשר אין התאמה לאחד מהתנאים.

הפנייה לועדה להפסקת הריון:

אישה המעוניינת להפסיק את ההריון ועונה על אחד התנאים המאפשרים זאת יכולה לבחור ועדה בכל אחד מבתי החולים או המרפאות המורשים לכך. יש להתקשר לאותה מרפאה או בית חולים לקבל הנחיות מדויקות כיצד להגיש את הפנייה.

הפנייה לועדה הינה סודית וכל הנתונים ישארו חסויים לאורך כל הטיפול. על פי החוק, גם קטינות שטרם מלאו להן שמונה עשרה יכולות לפנות לועדה להפסקת הריון ללא צורך באישור אחד ההורים.

על מנת להגיש פנייה לועדה יש לדאוג למסמכים מזהים תקינים (תעודת זהות או דרכון) ומסמכים רפואיים שמאשרים את הפסקת ההריון.

תהליך הטיפול בועדה:

 1. שיחה עם העובדת הסוציאלית שהינה אחת מחברות הועדה. האישה תקבל יעוץ לגבי הפסקת ההריון ומציאת פתרונות חלופיים במידה ותרצה בכך. באם לא יוסבר לה התהליך במלואו בשיחה.
 2. שיחה עם הרופא יסביר את התהליך עצמו של הפסקת ההריון, מהם הסיכונים הכרוכים בו ויעביר לאישה את כל המידע הרפואי בנוגע לתהליך. במידה והסיבה להפסקת ההריון הינה עקב חשש למום מולד או חשש לבריאות האישה יש באפשרותה לשוחח עם רופא מומחה נוסף.
 3. חתימה על ‘טופס הסכמה מדעת’ על כך שהאישה קיבלה הסבר מדויק על התהליך והיא מאשרת אותו.

במצב בו הועדה שוקלת לא לאשר את הפסקת ההריון, עליה לאפשר לאישה להופיע בפני חברי הועדה ולנמק את בקשתה. החלטת הועדה היא מיידית ומפרטת את הסעיף שעל פיו אישרה את הפסקת ההריון. לאחר קבלת האישור יקבע לאישה תאריך לביצוע תהליך הפסקת ההריון.

את התהליך של הפסקת ההריון תעבור האישה באותו בית חולים או מרפאה בו התקיימה הועדה והתקבל האישור או במוסד רפואי אחר המורשה לבצע הפסקות הריון ושהיא הופנתה אליו על ידי הועדה שאישרה את התהליך.

בכל שלב בתהליך יש לאישה את האפשרות לחזור בה ולהחליט שהיא מעוניינת להמשיך את ההריון וכן לבקש התייעצות נוספת עם רופא מומחה או עובדת סוציאלית נוספת.

תשלום עבור הפסקת הריון:

התכנסות הועדה, פתיחת התיק וביצוע תהליך הפסקת ההריון כרוכים בתשלום. המקרים בהם הועדה והתהליך יהיו כלולים בסל הבריאות וימומנו על ידי קופת החולים:

 1. טרם מלאו לאישה שלושים ושלוש שנים
 2. ההריון הוא הריון כתוצאה מאונס או גילוי עריות
 3. יש חשש לפגם פיסי מולד אצל העובר
 4. ההריון עלול לסכן את האישה פיסית או נפשית

הפסקת הריון מעל שבוע 24:

משבוע 24 והלאה, שלב הנקרא ‘שלב החיות’ יש צורך באישור של ועדה מיוחדת, אשר ישנם רק שלושה עשר מוסדות רפואיים שקיבלו אישור מיוחד להפעיל את הועדה הזו. אותה ועדה תהיה מורכבת מרופא או רופא מומחים בתחום הגניקולוגיה ומיילדות, רופא או רופאה מומחית נוספת, עובדת סוציאלית וכמו כן שני יועצים נוספים- רופא או רופאה מומחים בתחום האונטולוגיה וגנטיקאי או גנטקאית. על כל אנשי הצוות הרפואי להיות מנהלים בכירים באותו מוסד רפואי.

הפסקת הריון בשלב זה תעשה באותו בית חולים בו ניתן אישור הועדה.

חשוב מאוד לדעת שלא העובר אין כל מעמד חוקי בועדה ואין צורך באישורו על מנת לפנות לועדה. עם זאת הוא יכול ללוות את האישה בפנייה ובהופעה בפני הועדה אם יש צורך בכך.

מומלץ לאר הפסקת ההריון לפנות להכוונה בנושא תכנון המשפחה, מניעת הריון עתידי ולבצע בדיקות רפואיות מקיפות לפני ההריון הבא.

סקירת מערכות

הרבה מהבעיות העלולות להימצא אצל עובר ניתנות כיום לאבחון בסקירה המוקדמת והמאוחרת. הפקת המרב מהסקירה

בדיקת מי שפיר

בדיקת מי שפיר

במהלך ההריון, העובר מוקף בנוזל מי שפיר, חומר דומה במרכיביב מים. מי שפיר מכילים תאי

בדיקת שקיפות עורפית

בדיקת שקיפות עורפית

בדיקת שקיפות עורפית (או NT) היא בדיקת הריון היכולה לעזור לרופא להעריך את הסיכון של תינוקך

בדיקת טרימסטר שני

בדיקות טרימסטר (שליש) שני – בדיקת פגמי לידה בדיקות סקר: בדיקות דם מרובעות או משולשות.

בדיקת טרימסטר ראשון

בדיקות טרימסטר (שליש) ראשון- בדיקת פגמי לידה בדיקת השקיפות העורפית ובדיקות הדם בשליש הראשון לעתים

גלילה לראש העמוד