סרטוני הסבר

ד"ר סלומון מושב מסביר

מעקב היריון לפי שבועות
בדיקות היריון לפי שבועות
בדיקת שקיפות עורפית
בדיקות היריון טרימסטר ראשון
בדיקות היריון טרימסטר שני
הפסקת היריון